Szukaj na tym blogu

wtorek, 10 lipca 2012

Bezpłatna koncepcja architektoniczna w SKŁADZIE BUDOWLANYM ALLMAT dla wyrobów firmy BRUK -BET

Dlaczego projekt w firmie ALLMAT na wyroby firmy BRUK-BET

Wizyta projektanta na placu budowy GRATIS
W cenie zakupu koncepcja architektoniczna GRATIS
W cenie zakupu dostawa i rozładunek towaru GRATIS
Odbiór palet z budowy (my nie pobieramy za to opłat, koszt samodzielnego zwrotu palet to nawet kilkaset złotych, koszt jednej palety to 35 zł netto)  GRATIS
Gwarancja zadowolenia

Jeśli jesteś ciągle zainteresowany/a zapraszamy do zapoznania się z szczegółami poniżej:

Bezpłatne wykonanie koncepcji architektonicznej przez Biuro Projektów BRUK-BET dotyczy zamówienia wyrobów PRESTIGE o wartości powyżej 15 tyś. złotych.Przy zamówieniu powyżej 15 tyś. złotych przysługuje dodatkowo nieodpłatna konsultacja z architektem na miajscu budowy.
Koncepcja architektoniczna Twojego podjazdu oraz ogrodu stanowi oprawiona aranżację - wydruk komputerowy 2D w programie AutoCAD wraz ze specyfikacją materiałową.
Koncepcję architektoniczną możesz zamówieć wypełniając formularz A dostępny w naszych biurach sprzedaży, Biurze Projektowym, u Autoryzowanych Wykonawców i Dystrybutorów, a także na niniejszych stronach klikając poniżej w przycisk "Wypełnij i wydrukuj formularz A". Na druku formularza należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefomu, ewentualnie adres mailowy, określić zadanie projektowe, preferowane wyroby, wzory ułożenia, uwagi i wytyczne.
Zawsze masz możliwość przedyskutowania swojego pomysłu oraz skorzystania z doradztwa Twojego architekta.
Termin spotkania możesz ustalić telefonicznie z Biurem Projektów (014 637-77-20 do 24) lub za pośrednictwem sprzedawcy, przedstawiciela handlowego, Autoryzowanego Wykonawcy lub Dystrybutora, lub też po złożeniu formularza A poczekać na telefon.
Warunkiem rozpoczęcia prac projektowych jest wpłacenie kaucji zaliczanej jako częsciowa zapłata za towar.
Do zamówienia koncepcji architektonicznej nalezy załączyć aktualny podkład geodezyny w skali 1:500 lub zwymiarowany szkic sytuacujny działki z uwzględnieniem wysokościowego ukształtowania terenu, z naniesionymi budynkami, mającą pozostać zielenią. Należy także dostarczyć zdjęcia działki wraz z budynkami i najbliższym otoczeniem lub wydruk z wizualizera zamieszczonego na naszej stronie internetowej.
Zamawianie tego rodzaju usług projektowych dokonywane jest przez wypełnienie formularza i zaakceptowanie wyceny i zasad określonych na odwrocie.

WARUNKI OGÓLNE

 • Bezpłatne koncepcje wykonywane są wyłącznie dla zamówień wyrobów PRESTIGE o wartości minimum 15 000 zł brutto.
 • Prace projektowe wykonuje się na podstawie wypełnionego przez Klienta formularza zamówienia, określającego zestaw uzgodnień oraz wytycznych koniecznych do podjęcia prac przez biuro projektowe BRUK-BET.
 • Podstawą podjęcia prac projektowych jest wypełniony i przesłany do biura projektowego formularz „A” (w formie papierowej lub poprzez formularz na stronie www.bruk-bet.pl/formularz_bp) oraz wniesienie opłaty na poczet wykonania koncepcji w wysokości 500 zł.
 • Wpłat należy dokonywać w formie gotówkowej w naszym składzie ul Podolszyny 39 Leżajsk
 • Po wniesieniu opłatyAllmat wystawi fakturę VAT.
 • Aby uzyskać zwrot wniesionej opłaty należy dokonać zakupu wyrobów zgodnie z projektową specyfikacją materiałową w nieprzekraczalnym terminie 90 dni od daty wykonania koncepcji znajdującej się na opracowaniu projektowym.
 • Wniesiona opłata podlega zwrotowi wyłącznie w formie rabatu udzielonego przy zakupie towaru.
 • W przypadku przekroczenia terminu dokonania zakupu lub zakupu wyrobów niezgodnie z projektową specyfikacją materiałową wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 • Prace projektowe polegają na wykonaniu jednej koncepcji opartej na materiałach i wytycznych dostarczonych przez Klienta tj.: - aktualny podkład geodezyjny w skali: 1:500, lub zwymiarowany szkic sytuacyjny działki z uwzględnieniem wysokościowego ukształtowania terenu, z naniesionymi budynkami, zielenią i charakterystycznymi elementami krajobrazu, - zdjęcia działki wraz z budynkami i najbliższym otoczeniem.
 • Szczegóły wykonania koncepcji oraz forma i termin jej przekazania Klientowi jest ustalana z Projektantem.
 • Termin wykonania koncepcji architektonicznej - nie dłużej niż 14 dni od momentu otrzymania wszystkich określonych w zamówieniu załączników.
 • W ramach swoich uprawnień, jako właściciel projektu, firma BRUK-BET upoważnia Klienta do jednorazowego wykorzystania koncepcji.
 • Majątkowe prawa autorskie do koncepcji przysługują firmie BRUK-BET; za wyjątkiem sytuacji, w której zostały poczynione inne uzgodnienia.
 • W sytuacji większego zakresu działań projektowych oraz zakupu wyrobów za kwotę powyżej 50 000 zł wysokość opłaty wniesionej na poczet wykonania koncepcji i dodatkowe koszty uzgadniane są indywidualnie z Projektantem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz