Szukaj na tym blogu

niedziela, 10 kwietnia 2011

Jak układać kostkę brukową POLBRUK

Jak układać kostkę brukową POLBRUK

A. Usunąć do właściwego poziomu wierzchnią warstwę gruntu (humusu). Wyrównać i zagęścić dno wykonanego koryta.


B. Wykonać właściwy rodzaj podbudowy dla:

1. Chodników, ścieżek rowerowych, deptaków.

- Polbruk gr. 6 cm, płytki gr. 5 i 7 cm
- podsypka piaskowa gr. 3 cm
- podbudowa żwirowa (utwardzona) gr. 5 cm

2. Dróg osiedlowych
- Polbruk gr. 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
- podbudowa z betonu B-7.5 (lub tłucznia) gr. 10 cm

3. Dróg
- Polbruk gr. 8 cm i 10 cm
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm
- podbudowa z betonu B-10 (lub tłucznia) gr. 15 cm

C. Na tak przygotowane podłoże układa się Polbruk według wcześniej wybranego wzoru. Polbruk posiada wypusty pozwalające utrzymać ok. 3 mm grubości spoiny. Jeśli zachodzi taka potrzeba należy kostkę przecinać na odpowiednich gilotynach lub przy użyciu pił do betonu.

D. Po ułożeniu należy Polbruk ubić przy pomocy wibratora płytowego wyposażonego w płytę z wulkolanu lub gumy.

E. Powstałe spoiny wypełnić suchym i przesianym piaskiem o granulacji 0 - 3 mm, na przykład przez wmiecenie przy użyciu szczotki.

Uwaga!Powyższe metody wykonania podbudów dotyczą tylko układania kostki na gruntach piaszczystych i żwirowych. W przypadku gruntów gliniastych należy dodatkowo wykonać warstwę odsączającą (20 do 60 cm). W celu ustalenia szczegółowych zasad wykonania nawierzchni prosimy o kontakt z firmami budowlano-drogowymi. Prawidłowa, z odpowiedniego materiału wykonana podbudowa oraz zgodne z zasadami sztuki brukarskiej ułożenie kostki to podstawowy warunek trwałości nawierzchni z kostki brukowej.

Źródło: www.polbruk.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz